دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در جلسه مجمع 23-12-1396 صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
منبع -
مقدمه به اطلاع می رساند اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 23-12-1396 صندوق سرمایه گذاری اوج ملت به شرح ذیل می باشد:
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست