دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر جلسه مجمع صندوق در خصوص تمديد مدت فعاليت صندوق و تعیین ارکان
منبع -
مقدمه جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین در روز دو‌شنبه مورخ 93/01/11، راس ساعت 16 در محل شركت تامين‌ سرمايه بانك ملت با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح پیوست تصميم‌گيري گرديد.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست