دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع 27-08-96 صندوق اوج ملت در خصوص تصویب صورت های مالی
منبع -
مقدمه جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت در روز شنبه مورخ 27-08-96، راس ساعت 16 در محل شركت تامين‌ سرمايه بانك ملت واقع در خيابان خالد اسلامبولي، خيابان هفتم، شماره 6 با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح پیوست تصميم‌گيري گرديد:
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست