صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ %۰.۰۶۷ %۱.۵۸
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ %۰.۳۸۲ %۴.۱۴۴
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ %۱.۶۴۹ %۷.۳۰۱
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ %۴.۹۴۵ %۱۰.۴۱۱
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ %۹.۸۷ %۴۲.۲۸
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ %۲۰.۰۳ %۹۶.۳۴۷
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۰۴/۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ %۱۴۵.۶۱۹ %۱۱۹۲.۶۳۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۱۶۸۲ %۶۵۳۱۹
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۶.۵۸)% (۹۸.۳۸)%