صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۰.۰۷ (۰.۰۴) ۲۹.۳۶ (۱۴.۱۹)
۱۶۲ ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۹ ۰
۱۶۳ ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۹۴ ۰
۱۶۴ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۹۵ ۰
۱۶۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۹۶ ۰
۱۶۶ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۰.۰۵ ۱.۰۹ ۲۱.۹۸ ۵,۰۵۸.۶
۱۶۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۹۷ ۲۱.۹۹ ۳,۲۸۷.۰۴
۱۶۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۰.۰۵ (۰.۹۳) ۲۲ (۹۶.۷)
۱۶۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۹۷ ۰
۱۷۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ۰.۰۵ ۰ ۲۲.۰۳ ۰
۱۷۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۰.۰۵ ۰.۵۵ ۲۲.۰۴ ۶۳۴.۵۳
۱۷۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۰.۰۷ ۲.۶۱ ۲۹ ۱,۲۱۶,۲۹۲
۱۷۳ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵ ۰
۱۷۴ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۰.۰۵ ۱.۵۲ ۲۲.۰۸ ۲۴,۶۱۰.۸
۱۷۵ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۰.۰۵ (۰.۴) ۲۲.۱ (۷۶.۵۹)
۱۷۶ ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ۰.۰۵ ۰ ۲۲.۱۱ ۰
۱۷۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۰.۰۵ ۰ ۲۲.۱۲ ۰
۱۷۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۰.۰۵ ۰.۰۴ ۲۲.۱۴ ۱۳.۹۴
۱۷۹ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸۰ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۰.۰۸ ۰ ۳۳.۰۳ ۰