صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۰.۰۵ ۰.۵۷ ۲۲.۰۴ ۶۹۷.۸۷
۱۶۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۰.۰۷ ۱.۸۱ ۲۹.۹۹ ۷۰,۲۰۴.۱۴
۱۶۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۶۲ ۰
۱۶۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۰.۰۵ ۰ ۲۲.۱۳ ۰
۱۶۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۰.۰۵ (۰.۳۲) ۲۲.۰۵ (۶۹.۳۳)
۱۶۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۰.۰۵ ۰.۸۱ ۲۲.۱۱ ۱,۷۶۷.۹۸
۱۶۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۰.۰۵ ۰.۷۴ ۲۲.۱۲ ۱,۳۸۱.۶۹
۱۶۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۰.۰۵ ۰.۷۷ ۲۲.۱۴ ۱,۵۴۱.۶۸
۱۶۹ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۰.۰۸ ۱.۰۵ ۳۳.۱۴ ۴,۴۰۶.۷۳
۱۷۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۷ ۰
۱۷۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۷۴ ۰
۱۷۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۰.۰۵ ۱ ۲۱.۸۴ ۳,۶۱۲.۶۶
۱۷۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۰.۰۵ ۰.۶۹ ۲۱.۸۱ ۱,۱۳۸.۵۲
۱۷۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۰.۰۵ ۰.۱۱ ۲۱.۸۲ ۴۸.۴
۱۷۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۰.۰۵ ۰.۲۴ ۲۱.۸۳ ۱۳۹.۷۳
۱۷۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۰.۰۷ ۱.۱۵ ۲۹.۷۴ ۶,۴۰۹.۶۱
۱۷۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۴۵ ۰
۱۷۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۸۷ ۰
۱۷۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۰.۰۵ (۰.۰۱) ۲۱.۸۸ (۵.۰۱)