صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۰.۰۷ ۲.۶۳ ۲۷.۷۹ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۱۴۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۰۲ ۰
۱۴۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۸۱ ۰
۱۴۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰.۰۵ ۰.۸۹ ۲۱.۸۲ ۲,۴۵۹.۳۹
۱۴۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰.۰۵ ۰.۹۹ ۲۱.۸۳ ۳,۵۲۱.۰۲
۱۴۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۰.۰۵ ۴.۳۶ ۲۱.۸۵ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۱۴۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۰.۰۵ ۴.۴ ۲۱.۸۶ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۱۴۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۰.۰۷ ۱.۷ ۲۸.۱۴ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۱۴۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۹۲ ۰
۱۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۹۴ ۰
۱۵۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۰.۰۵ (۱.۴) ۲۱.۸۷ (۹۹.۴۲)
۱۵۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۰.۰۵ (۱.۹۱) ۲۱.۹۲ (۹۹.۹۱)
۱۵۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۹۴ ۰
۱۵۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰.۰۵ (۰.۴۱) ۲۱.۹۵ (۷۷.۹۶)
۱۵۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۰.۰۷ (۴.۳۶) ۲۹.۸۱ (۱۰۰)
۱۵۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۶ ۰
۱۵۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۷۷ ۰
۱۵۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۰.۰۵ ۱.۸۸ ۲۲.۲۲ ۸۹,۴۶۳.۱۹
۱۵۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۰.۰۵ ۰.۳۹ ۲۱.۹۷ ۳۱۴.۱۱
۱۶۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۰.۰۵ ۱.۵۷ ۲۲.۰۳ ۲۹,۷۴۷.۸۸