صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۰.۰۵ ۰ ۲۲.۰۷ ۰
۱۴۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۰.۰۵ ۱.۴۲ ۲۲.۰۸ ۱۷,۰۴۹.۹۳
۱۴۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۰.۰۵ ۱.۰۴ ۲۲.۱ ۴,۳۱۷.۳۱
۱۴۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۰.۰۵ ۲.۱۵ ۲۲.۱۱ ۲۳۶,۴۱۸.۸۵
۱۴۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۰.۰۵ ۱.۵۳ ۲۲.۱۲ ۲۵,۲۴۳.۱۸
۱۴۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۰.۰۵ (۰.۴۲) ۲۲.۱۴ (۷۸.۷۱)
۱۴۷ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۴۶ ۰
۱۴۸ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۷۱ ۰
۱۴۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۰.۰۵ (۰.۹۶) ۲۱.۸۱ (۹۷.۰۱)
۱۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۰.۰۵ (۰.۴۳) ۲۱.۷۴ (۷۸.۸۸)
۱۵۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۰.۰۵ (۰.۰۲) ۲۱.۷۹ (۸.۷۲)
۱۵۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۰.۰۵ ۱.۷۳ ۲۱.۸۱ ۵۲,۳۶۰.۴۹
۱۵۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۰.۰۵ ۰.۳۵ ۲۱.۸۲ ۲۵۶.۹۲
۱۵۴ ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۸۳ ۰
۱۵۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۸۵ ۰
۱۵۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۰.۰۵ ۱.۱۹ ۲۱.۸۶ ۷,۲۹۷.۱۳
۱۵۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۰.۰۵ ۰.۱۵ ۲۱.۸۷ ۷۴.۰۳
۱۵۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۰.۰۵ ۰.۲ ۲۰.۷ ۱۰۷.۱۲
۱۵۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۰۹ ۰