صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۹۲ ۰
۱۲۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۰.۰۵ ۱.۲۹ ۲۱.۹۴ ۱۰,۸۰۵.۹۲
۱۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۰.۰۵ ۰.۳ ۲۱.۹۵ ۱۹۸.۶۶
۱۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۰.۰۵ ۲.۴۹ ۲۱.۹۶ ۷۹۳,۲۰۷.۵۸
۱۲۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۰.۰۵ ۰.۴۸ ۲۱.۹۸ ۴۶۷.۵۷
۱۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۰.۰۷ (۰.۲۲) ۲۸.۰۷ (۵۵.۸)
۱۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۲۱ ۰
۱۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۶۴ ۰
۱۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۶۱ ۰
۱۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۰.۰۵ ۱.۵۴ ۲۲.۰۴ ۲۶,۲۰۰.۴
۱۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۰.۰۵ ۰.۵۶ ۲۲.۰۶ ۶۷۶.۵۳
۱۳۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۰.۰۵ ۰.۳۱ ۲۲.۰۷ ۲۱۴.۳۶
۱۳۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۰.۰۷ ۱.۴۱ ۲۸.۴۷ ۱۶,۳۶۵.۲۴
۱۳۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۰۳ ۰
۱۳۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰.۰۵ ۰ ۲۲.۱۱ ۰
۱۳۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۰.۰۵ ۱.۲۸ ۲۲.۱۲ ۱۰,۳۳۱.۲۸
۱۳۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۰.۰۵ (۰.۹۳) ۲۲.۱۴ (۹۶.۶۶)
۱۳۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۰.۰۹ (۰.۲۲) ۴۱.۱۱ (۵۴.۵۷)
۱۳۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰.۰۵ ۰.۱۸ ۲۱.۷۷ ۹۱.۷۹