صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۰.۰۵ ۰.۲۱ ۲۱.۸۱ ۱۱۶.۷
۱۲۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۰.۰۵ (۲.۷۸) ۲۱.۸۲ (۱۰۰)
۱۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۰.۰۵ (۰.۱۱) ۲۱.۸۳ (۳۲.۶۵)
۱۲۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰.۰۵ ۱.۱۹ ۲۱.۸۵ ۷,۳۰۱.۴۳
۱۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۰۷ ۰.۳۹ ۲۸.۸۲ ۳۱۹.۷۴
۱۲۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۲۸ ۰
۱۲۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۸۸ ۰
۱۲۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۰۵ ۰.۳۶ ۲۱.۹ ۲۷۶.۹۲
۱۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰.۰۵ (۰.۲۲) ۲۱.۹۱ (۵۴.۴۴)
۱۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۰۵ ۱.۱۴ ۲۱.۹۲ ۶,۱۲۴.۶۳
۱۳۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۰۵ ۰.۴۱ ۲۱.۹۴ ۳۴۲.۱۶
۱۳۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۰.۰۷ (۱.۴۱) ۲۹.۵۱ (۹۹.۴۳)
۱۳۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۸۹ ۰
۱۳۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۹۸ ۰
۱۳۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۲۷ ۲۱.۹۵ ۱۶۶.۶۸
۱۳۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۰.۰۵ ۰.۴۷ ۲۲ ۴۴۷.۲
۱۳۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۰.۰۵ (۰.۵۷) ۲۱.۹۷ (۸۷.۴۸)
۱۳۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۰.۰۹ (۰.۰۲) ۳۷.۶۸ (۶.۳۶)
۱۳۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۸۶ ۰
۱۴۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۹۵ ۰