صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۷ ۰
۶۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۸۷ ۰
۶۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۰.۰۸ ۱.۰۸ ۳۵.۶۹ ۴,۹۰۸.۱۸
۶۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۷ ۰
۶۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶ ۰
۶۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰.۰۵ ۰.۷۲ ۲۱.۹۲ ۱,۲۸۷.۰۵
۶۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۰.۰۷ ۱.۵۲ ۲۸.۸۴ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۶۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۲ ۰
۶۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۹۶ ۰
۷۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰.۰۵ ۱.۶۱ ۲۱.۹۸ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۷۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۸۹ ۲۱.۹۹ ۲,۴۱۱.۴۷
۷۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۰.۰۵ (۱.۰۷) ۲۲ (۹۸.۰۱)
۷۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰.۰۵ ۰.۷ ۲۱.۹۷ ۱,۱۵۴.۱۸
۷۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۰.۰۷ ۱.۹۶ ۲۹.۲۴ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۷۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۲۳ ۰
۷۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰.۰۵ ۰ ۲۲.۰۶ ۰
۷۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۲۲.۰۷ ۳۰.۸۱
۷۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۰.۰۵ ۱.۳۱ ۲۲.۰۸ ۱۱,۴۲۳.۸۲
۷۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۰.۰۵ ۲.۱ ۲۲.۱ ۱۹۴,۹۷۷.۷۹
۸۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۰.۰۵ ۰ ۲۲.۱۱ ۰