صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۰.۱۵ ۳.۶۳ ۷۱.۳۲ ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱
۶۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۸۲ ۰
۶۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۷۴ (۰.۰۵)
۶۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۷۹ ۰
۶۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۷۵ ۰
۶۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۰.۱ ۰.۳۷ ۴۳.۷۷ ۲۸۲.۴۷
۶۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۰.۰۴ ۲.۴۶ ۱۶.۹۶ ۷۲۳,۲۱۹.۹۹
۶۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۰.۱۷ ۲.۱۶ ۸۲.۶۱ ۲۴۳,۷۱۸.۷۲
۶۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۷۷ ۰
۷۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۰۷ (۰.۰۲)
۷۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۰.۱۲ ۲.۴۸ ۵۵.۰۲ ۷۵۷,۲۱۱.۱۳
۷۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۰.۰۴ (۰.۸۳) ۱۷.۳۳ (۹۵.۱۵)
۷۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۳ ۰
۷۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۳۲ ۰
۷۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۳۳ ۰
۷۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۳۹ ۰
۷۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰.۳۸ ۰ ۳۰۱.۴ ۰
۷۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۰.۳۸ ۲.۰۸ ۳۰۳.۸۳ ۱۸۶,۴۵۶.۵
۷۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۰.۰۸ (۰.۷۲) ۳۳.۸۹ (۹۲.۹)