صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۱۳ ۱.۵
۴۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۰.۰۱ ۲.۱۷ ۵.۶۱ ۲۵۳,۷۵۶.۹۴
۴۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۰.۱۹ ۲.۴۲ ۹۷.۴۳ ۶۱۲,۵۱۰.۷
۴۴ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۰.۰۹ ۲.۷۵ ۳۸.۹۲ ۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶
۴۵ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۰.۶۴ ۳.۱۶ ۹۰۹.۹۴ ۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷
۴۶ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۰.۳۶ ۳.۵۸ ۲۷۷.۴۵ ۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱
۴۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۱ ۰
۴۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ۰.۰۵ ۰.۰۱ ۱۹.۲۸ ۲.۲۹
۴۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۰.۲۹ ۳.۰۹ ۱۸۷.۳۵ ۶,۵۸۷,۳۸۵.۳۲
۵۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ۰.۰۱ ۰.۳ ۲.۴۳ ۱۹۶.۲۸
۵۱ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۰.۰۱ ۰.۲ ۳.۵۴ ۱۰۹.۹۴
۵۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۰.۱۳ ۲.۵۳ ۵۸.۳۵ ۹۲۶,۷۳۹.۹۳
۵۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۰.۱۲ ۱.۷۸ ۵۷.۶۵ ۶۱,۴۴۵.۹۵
۵۴ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۱۹ ۰
۵۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۹۱ ۰
۵۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۰.۱۱ ۲.۳۸ ۵۱.۵ ۵۳۰,۶۶۲.۷۵
۵۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۰.۱۵ ۲.۴۱ ۷۴.۸۶ ۵۸۸,۱۷۰.۸۲
۵۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ (۰.۰۳) (۰.۷۴) (۱۰.۹۴) (۹۳.۲۸)
۵۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۰.۰۴ ۱.۱۲ ۱۳.۸ ۵,۷۸۴.۹۹