صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ (۰.۰۶) (۰.۳۷) (۱۸.۶۱) (۷۴.۱۸)
۲۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۰.۶۶ (۲.۵۱) ۱,۰۱۱.۵۶ (۹۹.۹۹)
۲۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۰.۱۲ ۰.۴۳ ۵۲.۴۴ ۳۸۲.۸۵
۲۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۰.۴۲ ۲.۲۶ ۳۵۵ ۳۴۶,۰۸۷.۴۶
۲۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۰.۴۵ ۴.۳۲ ۴۱۲.۴۱ ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱
۲۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۱۴ ۰
۲۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۱۱ ۰
۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۰.۰۳ (۰.۲۷) ۱۳.۵۵ (۶۲.۷۳)
۲۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۰.۱۶ ۰.۱۵ ۷۹.۱۱ ۷۲.۶۴
۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۰.۲۴ ۲.۴ ۱۳۶.۵ ۵۶۵,۴۲۷.۹۲
۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۰.۶۴ ۴.۲۳ ۹۱۰.۹۲ ۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳
۳۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۰.۴۳ ۴.۴۸ ۳۷۹.۶۴ ۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷
۳۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۱۲ ۰
۳۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۰۴ ۰
۳۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۰.۳۲ ۳.۸ ۲۲۶.۳۱ ۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲
۳۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۰.۵۳ ۳.۱ ۵۸۱.۳۹ ۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴
۳۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۰.۳۹ ۲.۸۴ ۳۰۹.۸۷ ۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱
۳۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۰.۳۲ ۳.۷ ۲۲۵.۳۱ ۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹
۳۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۰.۱۱ ۳.۷ ۴۹.۷۴ ۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸
۴۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۵۷ ۰