صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱.۷۱ ۲.۰۳ ۴۷,۸۹۲.۹۴ ۱۵۴,۶۴۶.۴۹
۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۰.۰۵ ۰.۲۶ ۲۱.۷۷ ۱۵۷.۴۹
۲۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۰.۰۹ (۲.۶۶) ۳۷.۴۸ (۹۹.۹۹)
۲۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۶۱ ۰
۲۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۶۶ ۰
۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۸۲ (۰.۰۱)
۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۰.۰۵ ۰.۲۱ ۲۱.۸۳ ۱۱۸.۲۵
۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۰.۰۵ (۳.۴۱) ۲۱.۸۹ (۱۰۰)
۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۰.۰۵ (۱.۹۴) ۲۱.۸۱ (۹۹.۹۲)
۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰.۰۵ ۱.۲۸ ۲۱.۸۷ ۱۰,۳۷۸.۱۱
۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۰.۰۷ ۲.۸۸ ۲۹.۸۴ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۳۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۴۳ ۰
۳۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۸۷ ۰
۳۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۰.۰۵ (۰.۴۵) ۲۱.۹۲ (۸۰.۸۵)
۳۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۰.۰۵ (۲.۰۱) ۲۱.۹۸ (۹۹.۹۴)
۳۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰.۰۵ ۰.۲۲ ۲۱.۹۱ ۱۲۲.۲۵
۳۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۰.۰۵ (۲.۱۷) ۲۱.۹۶ (۹۹.۹۷)
۳۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۰۷ ۰.۳۶ ۳۰.۱۶ ۲۷۷.۳۵
۳۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۳۲ ۰
۴۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰.۰۵ ۰ ۲۲ ۰