صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۰.۰۵ ۱.۰۸ ۲۱.۸۵ ۵,۰۳۱.۱۴
۱۸۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۰.۰۵ ۰.۹۷ ۲۱.۹۱ ۳,۲۸۵.۹۵
۱۸۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۰.۰۵ ۱.۵۱ ۲۱.۹۲ ۲۳,۵۳۰.۲۵
۱۸۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۰.۰۷ ۱.۵۸ ۲۷.۵۸ ۳۰,۴۷۷.۴۸
۱۸۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۵۵ ۰
۱۸۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۹۶ ۰
۱۸۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۰.۰۵ ۰.۵۳ ۲۱.۹۸ ۵۹۹.۰۱
۱۸۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۱۹ ۲۱.۹۹ ۱۰۲.۴۹
۱۸۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۰.۰۵ ۰.۴۸ ۲۲ ۴۷۰.۷۶
۱۹۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰.۰۵ ۱.۳ ۲۲.۰۲ ۱۰,۹۶۵.۵۴
۱۹۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۰.۰۶ ۱.۰۸ ۲۵.۶۸ ۴,۹۲۳.۹۴
۱۹۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۵ ۰
۱۹۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰.۰۵ ۰ ۲۲.۰۱ ۰.۰۱
۱۹۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰.۰۵ ۰.۵۱ ۲۲.۰۷ ۵۴۵.۷۳
۱۹۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰.۰۵ ۰.۳۸ ۲۲.۱۳ ۲۹۶.۵۴
۱۹۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۰.۰۵ ۰.۸۸ ۲۲.۱ ۲,۳۸۴.۲۵
۱۹۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۵ ۲۲.۱۱ ۱۹.۸۳
۱۹۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰.۰۷ ۰.۲۱ ۲۷.۳۶ ۱۱۱.۲۲
۱۹۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۱۲ ۰
۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰