صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۰.۰۵ (۰.۴۶) ۲۱.۷۵ (۸۱.۴۴)
۱۸۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۰.۰۵ ۰.۰۵ ۲۱.۷۷ ۱۹.۴۸
۱۸۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰.۰۷ ۰.۸۲ ۳۰.۹۱ ۱,۸۶۸.۹۷
۱۸۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۲۶ ۰
۱۸۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۸۱ ۰
۱۸۶ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۰.۰۵ (۰.۳۴) ۲۱.۸۲ (۷۱.۵۸)
۱۸۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۰.۰۵ ۱.۹۲ ۲۱.۸۳ ۱۰۴,۳۸۸.۸۱
۱۸۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۰.۰۵ ۱.۸ ۲۱.۸۵ ۶۸,۲۷۷.۸۷
۱۸۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ۰.۰۵ (۲.۴۳) ۲۱.۸۶ (۹۹.۹۹)
۱۹۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۰.۰۷ (۱.۰۴) ۲۸.۹۸ (۹۷.۷۶)
۱۹۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۷ ۰
۱۹۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۸۱ ۰
۱۹۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۰.۰۵ ۱.۵۱ ۲۲ ۲۳,۷۸۷.۱۱
۱۹۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۰.۰۵ (۳.۵۳) ۲۱.۹۲ (۱۰۰)
۱۹۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۰.۰۵ (۳.۶۸) ۲۱.۹۴ (۱۰۰)
۱۹۶ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۰.۰۵ (۰.۲۴) ۲۱.۹۵ (۵۷.۹۴)
۱۹۷ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۰.۰۷ ۲.۰۴ ۲۹.۲۵ ۱۵۶,۳۸۱.۲۷
۱۹۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱ ۰
۱۹۹ ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۹۹ ۰
۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۰.۰۵ ۰ ۲۲ ۰