صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۰.۰۵ ۱.۲۸ ۲۲.۱۲ ۱۰,۳۳۱.۲۸
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۰.۰۵ (۰.۹۳) ۲۲.۱۴ (۹۶.۶۶)
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۰.۰۹ (۰.۲۲) ۴۱.۱۱ (۵۴.۵۷)
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰.۰۵ ۰.۱۸ ۲۱.۷۷ ۹۱.۷۹
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۰.۰۷ ۲.۶۳ ۲۷.۷۹ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۰۲ ۰
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۸۱ ۰
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰.۰۵ ۰.۸۹ ۲۱.۸۲ ۲,۴۵۹.۳۹
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰.۰۵ ۰.۹۹ ۲۱.۸۳ ۳,۵۲۱.۰۲
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۰.۰۵ ۴.۳۶ ۲۱.۸۵ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۰.۰۵ ۴.۴ ۲۱.۸۶ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۰.۰۷ ۱.۷ ۲۸.۱۴ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۹۲ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۹۴ ۰
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۰.۰۵ (۱.۴) ۲۱.۸۷ (۹۹.۴۲)
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۰.۰۵ (۱.۹۱) ۲۱.۹۲ (۹۹.۹۱)
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۹۴ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰.۰۵ (۰.۴۱) ۲۱.۹۵ (۷۷.۹۶)
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۰.۰۷ (۴.۳۶) ۲۹.۸۱ (۱۰۰)