صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۰.۰۷ ۱.۲۱ ۲۸.۳۶ ۸,۰۱۳.۲۸
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵ ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۰.۰۵ ۰.۷۵ ۲۱.۷۴ ۱,۴۱۱.۸۱
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰.۰۵ (۰.۱۶) ۲۱.۷۹ (۴۳.۹۲)
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰.۰۷ ۰.۰۱ ۲۸.۵۷ ۲.۰۲
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۱ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۸۳ ۰
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۰.۰۵ ۱.۶۷ ۲۱.۸۵ ۴۲,۱۵۳.۱۸
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰.۰۷ ۰.۴۸ ۲۸.۶۸ ۴۶۸.۳۴
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۱ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۰.۰۵ ۰.۲۲ ۲۱.۸۸ ۱۲۵.۶۴
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۰.۰۷ ۰.۰۶ ۲۸.۶۹ ۲۲.۷۱
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۸ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۹۲ ۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۰.۰۵ (۰.۱۴) ۲۱.۹۴ (۳۹.۲۵)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۰.۰۵ (۰.۴۶) ۲۱.۹۵ (۸۱.۵۶)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۰.۰۵ ۰.۴۶ ۲۱.۹۶ ۴۲۸.۲۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۰.۰۵ ۰.۴۲ ۲۱.۹۸ ۳۶۶.۸۵
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۰ ۰ ۱.۷۹ ۱.۱۸
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰.۱ ۰ ۴۶.۲۱ ۰