صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۰.۰۹ (۲.۶۶) ۳۷.۴۸ (۹۹.۹۹)
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۶۱ ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۶۶ ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۸۲ (۰.۰۱)
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۰.۰۵ ۰.۲۱ ۲۱.۸۳ ۱۱۸.۲۵
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۰.۰۵ (۳.۴۱) ۲۱.۸۹ (۱۰۰)
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۰.۰۵ (۱.۹۴) ۲۱.۸۱ (۹۹.۹۲)
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰.۰۵ ۱.۲۸ ۲۱.۸۷ ۱۰,۳۷۸.۱۱
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۰.۰۷ ۲.۸۸ ۲۹.۸۴ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۴۳ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۸۷ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۰.۰۵ (۰.۴۵) ۲۱.۹۲ (۸۰.۸۵)
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۰.۰۵ (۲.۰۱) ۲۱.۹۸ (۹۹.۹۴)
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰.۰۵ ۰.۲۲ ۲۱.۹۱ ۱۲۲.۲۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۰.۰۵ (۲.۱۷) ۲۱.۹۶ (۹۹.۹۷)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۰۷ ۰.۳۶ ۳۰.۱۶ ۲۷۷.۳۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۳۲ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰.۰۵ ۰ ۲۲ (۰.۰۲)
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۰.۰۵ ۰.۰۱ ۲۲.۰۲ ۲.۱۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۹۹ ۰