صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۰.۰۷ ۱.۵۸ ۲۷.۵۸ ۳۰,۴۷۷.۴۸
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۵۵ ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۹۶ ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۰.۰۵ ۰.۵۳ ۲۱.۹۸ ۵۹۹.۰۱
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۱۹ ۲۱.۹۹ ۱۰۲.۴۹
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۰.۰۵ ۰.۴۸ ۲۲ ۴۷۰.۷۶
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰.۰۵ ۱.۳ ۲۲.۰۲ ۱۰,۹۶۵.۵۴
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۰.۰۶ ۱.۰۸ ۲۵.۶۸ ۴,۹۲۳.۹۴
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۵ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰.۰۵ ۰ ۲۲.۰۱ ۰.۰۱
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰.۰۵ ۰.۵۱ ۲۲.۰۷ ۵۴۵.۷۳
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰.۰۵ ۰.۳۸ ۲۲.۱۳ ۲۹۶.۵۴
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۰.۰۵ ۰.۸۸ ۲۲.۱ ۲,۳۸۴.۲۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۵ ۲۲.۱۱ ۱۹.۸۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰.۰۷ ۰.۲۱ ۲۷.۳۶ ۱۱۱.۲۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۱۲ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰.۰۷ ۰ ۳۰.۸۲ ۰.۰۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰.۰۵ ۰.۱ ۲۱.۷۷ ۴۴.۶۶
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰.۰۵ ۰.۶۵ ۲۱.۷۸ ۹۵۷.۵