صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۰.۱۵ ۲.۴۱ ۷۴.۸۶ ۵۸۸,۱۷۰.۸۲
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ (۰.۰۳) (۰.۷۴) (۱۰.۹۴) (۹۳.۲۸)
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۰.۰۴ ۱.۱۲ ۱۳.۸ ۵,۷۸۴.۹۹
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۰.۱۵ ۳.۶۳ ۷۱.۳۲ ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۸۲ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۷۴ (۰.۰۵)
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۷۹ ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۷۵ ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۰.۱ ۰.۳۷ ۴۳.۷۷ ۲۸۲.۴۷
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۰.۰۴ ۲.۴۶ ۱۶.۹۶ ۷۲۳,۲۱۹.۹۹
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۰.۱۷ ۲.۱۶ ۸۲.۶۱ ۲۴۳,۷۱۸.۷۲
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۷۷ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۰۷ (۰.۰۲)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۰.۱۲ ۲.۴۸ ۵۵.۰۲ ۷۵۷,۲۱۱.۱۳
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۰.۰۴ (۰.۸۳) ۱۷.۳۳ (۹۵.۱۵)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۳ ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۳۲ ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۳۳ ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۳۹ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰