صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۷۲۱ ۱۳۹۱/۰۴/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۵۸۴ ۹۷.۷۶ % ۱,۸۷۰ ۲.۲۵ % ۰ ۰ %
۲۷۲۲ ۱۳۹۱/۰۴/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۵۸۴ ۹۷.۸۱ % ۱,۸۲۵ ۲.۲ % ۰ ۰ %
۲۷۲۳ ۱۳۹۱/۰۴/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۵۸۴ ۹۷.۸۶ % ۱,۷۸۱ ۲.۱۵ % ۰ ۰ %
۲۷۲۴ ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۵۸۴ ۹۷.۹۲ % ۱,۷۳۶ ۲.۱ % ۰ ۰ %
۲۷۲۵ ۱۳۹۱/۰۴/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۵۸۴ ۹۷.۹۷ % ۱,۶۹۲ ۲.۰۵ % ۰ ۰ %
۲۷۲۶ ۱۳۹۱/۰۴/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۵۸۴ ۹۸.۰۲ % ۱,۶۴۷ ۱.۹۹ % ۰ ۰ %
۲۷۲۷ ۱۳۹۱/۰۴/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۵۸۴ ۹۸.۰۷ % ۱,۶۰۳ ۱.۹۴ % ۰ ۰ %