صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۷۱۱ ۱۳۹۱/۰۴/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۵۸۴ ۹۷.۲۴ % ۲,۳۱۸ ۲.۷۷ % ۰ ۰ %
۲۷۱۲ ۱۳۹۱/۰۴/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۵۸۴ ۹۷.۲۹ % ۲,۲۷۳ ۲.۷۲ % ۰ ۰ %
۲۷۱۳ ۱۳۹۱/۰۴/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۵۸۴ ۹۷.۳۴ % ۲,۲۲۸ ۲.۶۶ % ۰ ۰ %
۲۷۱۴ ۱۳۹۱/۰۴/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۵۸۴ ۹۷.۳۹ % ۲,۱۸۳ ۲.۶۱ % ۰ ۰ %
۲۷۱۵ ۱۳۹۱/۰۴/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۵۸۴ ۹۷.۴۵ % ۲,۱۳۸ ۲.۵۶ % ۰ ۰ %
۲۷۱۶ ۱۳۹۱/۰۴/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۵۸۴ ۹۷.۵ % ۲,۰۹۴ ۲.۵۱ % ۰ ۰ %
۲۷۱۷ ۱۳۹۱/۰۴/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۵۸۴ ۹۷.۵۵ % ۲,۰۴۹ ۲.۴۶ % ۰ ۰ %
۲۷۱۸ ۱۳۹۱/۰۴/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۵۸۴ ۹۷.۶ % ۲,۰۰۴ ۲.۴۱ % ۰ ۰ %
۲۷۱۹ ۱۳۹۱/۰۴/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۵۸۴ ۹۷.۶۵ % ۱,۹۵۹ ۲.۳۶ % ۰ ۰ %
۲۷۲۰ ۱۳۹۱/۰۴/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۵۸۴ ۹۷.۷۱ % ۱,۹۱۵ ۲.۳۱ % ۰ ۰ %