صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۷۰۱ ۱۳۹۱/۰۵/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۰۶۹ ۹۷.۳۴ % ۲,۲۴۵ ۲.۶۹ % ۰ ۰ %
۲۷۰۲ ۱۳۹۱/۰۵/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۰۶۹ ۹۷.۳۹ % ۲,۲۰۰ ۲.۶۴ % ۰ ۰ %
۲۷۰۳ ۱۳۹۱/۰۵/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۰۶۹ ۹۷.۴۴ % ۲,۱۵۶ ۲.۵۹ % ۰ ۰ %
۲۷۰۴ ۱۳۹۱/۰۵/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۰۶۹ ۹۷.۴۹ % ۲,۱۱۱ ۲.۵۴ % ۰ ۰ %
۲۷۰۵ ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۰۶۹ ۹۷.۵۴ % ۲,۰۶۶ ۲.۴۹ % ۰ ۰ %
۲۷۰۶ ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۰۶۹ ۹۷.۶ % ۲,۰۲۲ ۲.۴۴ % ۰ ۰ %
۲۷۰۷ ۱۳۹۱/۰۴/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۰۶۹ ۹۷.۶۵ % ۱,۹۷۷ ۲.۳۸ % ۰ ۰ %
۲۷۰۸ ۱۳۹۱/۰۴/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۰۶۹ ۹۷.۷ % ۱,۹۳۳ ۲.۳۳ % ۰ ۰ %
۲۷۰۹ ۱۳۹۱/۰۴/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۰۶۹ ۹۷.۷۵ % ۱,۸۸۸ ۲.۲۸ % ۰ ۰ %
۲۷۱۰ ۱۳۹۱/۰۴/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۵۸۴ ۹۷.۱۸ % ۲,۳۶۴ ۲.۸۲ % ۰ ۰ %