صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۶۸۱ ۱۳۹۱/۰۵/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۳,۸۰۳ ۹۸.۱۴ % ۱,۵۹۰ ۱.۸۶ % ۰ ۰ %
۲۶۸۲ ۱۳۹۱/۰۵/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۳,۸۰۳ ۹۸.۱۹ % ۱,۵۴۴ ۱.۸۱ % ۰ ۰ %
۲۶۸۳ ۱۳۹۱/۰۵/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۳,۸۰۳ ۹۸.۲۴ % ۱,۴۹۸ ۱.۷۶ % ۰ ۰ %
۲۶۸۴ ۱۳۹۱/۰۵/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۳,۸۰۳ ۹۸.۳ % ۱,۴۵۲ ۱.۷۱ % ۰ ۰ %
۲۶۸۵ ۱۳۹۱/۰۵/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۳,۸۰۳ ۹۸.۳۵ % ۱,۴۰۷ ۱.۶۶ % ۰ ۰ %
۲۶۸۶ ۱۳۹۱/۰۵/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۲۳۴ ۹۶.۵۷ % ۲,۹۲۴ ۳.۴۵ % ۰ ۰ %
۲۶۸۷ ۱۳۹۱/۰۵/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۲۳۴ ۹۶.۶۲ % ۲,۸۷۸ ۳.۴ % ۰ ۰ %
۲۶۸۸ ۱۳۹۱/۰۵/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۲۳۴ ۹۶.۶۷ % ۲,۸۳۲ ۳.۳۵ % ۰ ۰ %
۲۶۸۹ ۱۳۹۱/۰۵/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۲۳۴ ۹۶.۷۲ % ۲,۷۸۷ ۳.۳ % ۰ ۰ %
۲۶۹۰ ۱۳۹۱/۰۵/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۲۳۴ ۹۶.۷۷ % ۲,۷۴۱ ۳.۲۵ % ۰ ۰ %