صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اوج ملت
منبع -
مقدمه آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اوج ملت
متن خبر

مجمع صندوق در خصوص تغییرات امیدنامه در روز دوشنبه مورخ 1399/05/20 در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت برگزار می گردد.

پیوست