صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
منبع -
مقدمه برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
متن خبر

مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت در تاریخ 1399/03/11 ساعت 15 در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت به نشانی تهران خیابان خالد اسلامبولی خیابان هفتم پلاک 6 در خصوص افزایش سقف صندوق و تغییر تارنما صندوق برگزار می گردد.

پیوست