صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر لغو آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اوج ملت
منبع -
مقدمه لغو آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اوج ملت
متن خبر

مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت به تاریخ 1399/02/13 لغو گردید.

پیوست