صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به جلسه مجمع مورخ 30-07-1398 صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
منبع -
مقدمه به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت روز سه شنبه مورخ 30-07-1398 در خصوص تصویب صورت های مالی سالانه صندوق برگزار می شود.
متن خبر
پیوست