صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در جلسه مجمع 28-01-1398 صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
منبع -
مقدمه به اطلاع می رساند اسامی حاضرین در مجمع مورخ 28-01-1398 صندوق سرمایه گذاری اوج ملت به شرح ذیل می باشد:
متن خبر

جناب آقای رسول رحیم نیا رئیس مجمع به نمایندگی از مدیر ثبت و مدیر صندوق؛ سرکار خانم منصوره علی عسگری ناظر مجمع به نمایندگی از متولی صندوق؛ جناب آقای وحید ثقفی ناظر مجمع به نمایندگی از سهامدار ممتاز؛ سرکار خانم حمیدیان منشی مجمع.

پیوست